Faculteitsraad Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht (50012473)